Ďalšie podujatia

Výstava k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016

V polovici júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV.

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV

24.5. 2016 o 10:00

24.5. 2016 o 10:00 sa bude v zasadačke Filozofického ústavu SAV na 4.poschodí konať výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV za účasti členov a členiek akademickej obce. 

Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue

2.3. 2016, 10:00-13:00

Ústav etnológie SAV a Nansen Dialogue Network Vás pozývajú 2. 3. 2016 na workshop Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue. Podujatie sa uskutoční v budove Ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v zasadačke v podkroví a bude prebiehať v anglickom jazyku. 

Diskusný workshop: sprisahanecké teórie z pohľadu spoločenskovedných disciplín

11.9.2015

Dňa 11. 9. 2015 sa konal diskusný workshop, ktorého účastníci sa venovali téme sprisahaneckých teórií z pohľadu rôznych spoločenskovedných disciplín (etnológia a sociálna história, sociológia, kognitívna antropológia).

Etnografická výstava Lacandónci – poslední praví Mayovia a čarovné Mexiko

28.5. - 14.6.2015

Ústav etnológie SAV sa podielal na vytvorení etnografickej výstavy Lacandónci – poslední  praví Mayovia a čarovné Mexiko. Vernisáž k výstave sa uskutočnila dňa 28. mája 2015 o 17:00 hod v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A v Bratislave.

Interný seminár ÚEt SAV vo Vysokých Tatrách

18. - 20.3.2015

Trojdňové výjazdové podujatie Ústavu etnológie SAV spojené s evaluáciou a koordináciou projektov VEGA riešených v ÚEt SAV v Starej Lesnej.

Prednášky Ústavu etnológie SAV počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

11. - 12.11.2014

Ústav etnológie SAV v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 organizoval prednášky s názvom HUMORITY k téme Humor a minority. Podujatie tvorili samostatné prednášky vedeckých pracovníkov ÚEt SAV, určené pre verejnosť. Prednášky sa uskutočnili 11. a 12.11.2014 o 13.00 hod.

Výstava ETNOFOLK v SNM v Martine

11.3.2014

Ústav etnológie SAV a SNM v Martine Vás pozývajú na výstavu o medzinárodnom projekte Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK. 

Prezentácia téz doktorandských projektov

10.12.2013, 14:30 hod.

Prezentácie téz dizertačných prác doktorandiek ÚEt SAV a KEKA FIF UK. Podujatie za uskutoční 10.12.2013 o 14:30 v budove spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19.