Ďalšie podujatia

Folkcool

23.10. 2012

Spoločensko-zábavný večer pri príležitosti aktuálneho čísla Slovenského Národopisu (SN 3/2012), venovaného rôznym formám ľudového divadla. Podujatie zorganizoval Slovenský ľudový a umelecký kolektív v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. 
Miesto konania: Bratislava - Rusovce

Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona

18.10.2012

Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona, honorárneho profesora Institute of Cognition and Culture na Queen's University v Belfaste.
Miesto konania: Bratislava

​ETNOFOLK M12 meeting

19.04.-20.04.2012

Plánované priebežné stretnutie predstaviteľov kooperujúcich inštitúcií a riešiteľov medzinárodného projektu spojené s odbornými workshopmi a organizačnými poradami. Miesto konania: Bratislava

​Národný konzultačný panel Kultúrne dedičstvo

16.3.2012

Vedecká konferencia, ktorej hlavným organizátorom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Miesto konania: Banská Bystrica

Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou)

11.10. 2010

Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou), organizovaný Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Svet na odchode. Roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia

9.11.2009 - 31.5.2010

Dňa 19. 11. 2009 bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupnená výstava Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia).

Autormi tohto výstavného titulu boli PhDr. Peter Slavkovský, DrSc, pracovník Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Daša Ferklová a Mgr. Barbora Pekariková, odborné pracovníčky múzea. Otvorenie výstavy bolo spojené s prezentáciou knihy Petra Slavkovského: Svet na odchode; Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. 

Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe

8.11.-9.11. 2009

Medzinárodný workshop 6. rámcového programu EÚ, SUS.DIV:Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs. Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe. 
Miesto konania: Bratislava

Kultúrna diverzita: Globálne a lokálne v slovenských mestách

10.11.2009

Odborný workshop členov a členiek projektu VEGA, ktorý organizačne zabezpečil Ústav etnológie SAV  v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

4.–5.11. 2008

Odborné sympózium zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Pezinok

K príprave atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi

24.10. 2008

Odborné sympózium zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava