Ďalšie podujatia

4. Generálne zhromaždenie riešiteľov výskumnej úlohy 6. rámcového projektu EÚ: „Udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete“

3.–5.9. 2008

4. Generálne zhromaždenie riešiteľov výskumnej úlohy 6. rámcového projektu EÚ: „Udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete“.
Miesto konania: Bratislava

Od skupín ku kategóriám. Kognitívny obrat v štúdiu etnicity

23.9. 2008

Prednášky, diskusie a konzultácie s americkým sociálnym antropológom Rogersom Brubakerom.
Miesto: Bratislava

O výstavách po výstave

31.3. 2008

Odborné sympózium zorganizovalo Slovenské národné múzeum v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Chute a vône Slovenska

28.11.2007-14.4.2008

Výstava Chute a vône Slovenska priblížila tradície kulinárskej kultúry na Slovensku.

Podujatie sa zameralo na osobitosti tradičnej kuchyne Slovákov, Maďarov, Nemcov, Chorvátov, Ukrajincov, Rusínov, Rómov, Židov a Čechov pri rôznych príležitostiach, napríklad svadbe, hodoch či Štedrom večere.

Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe

10.–12. 5. 2007

Medzinárodný workshop organizovaný Ústavom etnológie SAV v Bratislava v spolupráci niekoľkými zahraničnými inštitúciami.
Miesto konania: Bratislava

Diverzifikácia ako faktor formovania identity

9.–10.11. 2006

Medzinárodný workshop zorganizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB Banská Bystrica v rámci projektu Sustainable Development in a Diverse World a projektu Centra Excelentnosti SAV – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach.
Miesto konania: Bratislava

Populism East and West: In search for new prospects of an old phenomen

9.–10.4. 2005

Medzinárodný workshop organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Slovensko a jeho kultúra. Jednota z rozmanitosti

17.6.2004

Výstava o kultúrnych osobitostiach tradičných regiónov Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. 

Slavistická folkloristika na prahu milénia

august 2003

Koncepcia a usporiadanie medzinárodného bloku na 13.medzinárodnom kongrese slavistov Slavistická folkloristika na prahu milénia.
Miesto konania: Ljubljana

Rural and Urban Communities in the Process of Transformation. Case of Central Europe

14.–16. 11. 2002

Workshop bol zorganizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Akademia Istropolitana Nova vo Sv. Jure.
Miesto konania: Sv. Jur