​Das Tagebuch als Mittel zur Selbstreflexion in Österreich seit 1950

Výskum autobiografickej a denníkovej tradície vo Viedni (resp. v Rakúsku) obohatený o porovnanie so situáciou v Bratislave (resp. na Slovensku), v spolupráci s Mag. Mariou-Luise Freithofnig 

Evidenčné číslo projektu: List z Magistrátu mesta Viedeň s evidenčným číslom MA 7 – 4391/06 zo dňa 13.10.2006 

Koordinátor a nositeľ projektu: Magistrát mesta Viedeň (Tagebuchtag Wien, Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 7 – Kultur) 

Riešiteľka z ÚEt SAV: Ľ. Herzánová 

Finančné zabezpečenie: projekt finančne zabezpečuje Magistrát mesta Viedeň

Doba riešenia: október 2006 – marec 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: