Dejiny Bratislavy

Maďarsko-slovenské spoločné výskumy na roky 2006–2008 

Charakteristika: medzinárodný grantový projekt

Koordinátor, nositeľ projekt, finančné zabezpečenie: Maďarská akadémia vied a Agentura Pacis Posonium, Frideczky János

Doba riešenia: 2006 – 2008 

Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther - riešiteľ témy: Česi v procese slovakizácie Bratislavy

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: