Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny

Vnútroústavný projekt

Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV

Zodpovedný riešiteľka / vedúca: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2019
Typ projektu: