Demografická charakteristika južného Slovenska na základe výskumu rodiny

Vnútroústavný projekt

Demographic characteristics of Southern Slovakia based on the family research

Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

Meno riešiteľky v ÚEt SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Evidenčné číslo projektu: 34/2014

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2014 - 30.9.2016

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: