Deň otvorených dverí v Ústave etnológie SAV

7. 11. 2017 9:00 - 16:00
utorok 7. 11. 2017 v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave.

Program:

  • 9.00 – 14.00 hod. (miestnosť č. 94, 4. poschodie) - prezentácia vedeckých archívov ÚEt SAV - prezentácia knižnej produkcie ÚEt SAV za roky 2014 – 2016 - výstava 70 rokov medzi ľuďmi k výročiu založenia ÚEt SAV - možnosť konzultácií s etnológmi pre verejnosť
  • 14.00 – 16.00 hod. (zasadačka v podkroví) - odborný seminár Konšpiračné teórie včera a dnes s diskusiou