Design for All in the Aging Society

8.3. 2021, 9:30
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v rámci projektu Erazmus+ DESIRE - Dizajn pre všetkých - metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek odborné workshopy o sociálno-vednej perspektíve na problematiku dizajnu pre všetkých z dôrazom na bývanie seniorov.

Prvý workshop bude mať medzinárodnú účasť, stretnú sa na ňom sociálni vedci a vedkyne z rôznych krajín Európy (Nemecko, Anglicko, Rakúsko, Taliansko, Dánsko). V úvodnej časti workshopu pozvaní experti priblížia svoje výskumy. Nasledovať bude voľná diskusia, otvorená pre otázky z publika. Podujatie sa uskutoční online cez Zoom aplikáciu a bude trvať dve hodiny.

Ak máte záujem sa na podujatí zúčastniť (v rámci publika) prihláste sa na sona.lutherova@savba.sk alebo lubica.volanska@savba.sk.
Obratom Vám pošleme link na podujatie.
Galéria: