Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

Číslo projektu: 3/2004 

Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.

Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.

Riešiteľky: Zuzana Beňušková, PhDr., CSc., Andrea Kalivodová  

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 02. 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: