Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚESA SAV

Vnútroústavný projekt

Nositeľ projektu:  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Andrej Gogora, PhD.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022

Typ projektu: