Digitálne fórum strednej a východnej Európy

Medzinárodný projekt - Digitales Forum für Kooperation in Mittel- und Osteuropa

Typ projektu: Multilaterálny projekt

Nositeľ projektu: KOMIOS, s.r.o., Jan Schrastetter

Riešiteľka v ÚEt SAV: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Dátum začatia/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: