Digitálne fórum strednej a východnej Európy (medzinárodný projekt)

Hlavný riešiteľ: KOMIOS s.r.o. – Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa / Ústav pre kooperáciu v strednej a východnej Európe 

Koordinátor: Jan Schrastetter 

Partnerské pracovisko: ÚEt SAV, G. Kiliánová 

Doba riešenia: 2008 – záver projektu otvorený

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: