Digitálne pramenné zbierky: vytvorenie - archivácia - prezentácia – využitie

6.7.–8.7. 2009

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Digitales Forum Mittel- und Osteuropa, Goethe-Institut Bratislava; KOMIOS; Karpatendeutsches Kulturverband; Universität Leiden a Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 58 domácich a zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Členka organizačného výboru: G. Kiliánová