Diskusia: Obraz Rómov v súčasnej spoločnosti

23. 9. 2017 15:00 - 16:30
Rómovia sú v spoločnosti vnímaní prevažne negatívne. Majoritná spoločnosť ich vidí cez optiku mnohých stereotypov a predsudkov, navyše, tento obraz umocňujú médiá a čoraz viac aj politici, ktorí rómske témy zneužívajú na lacné získavanie hlasov pomocou populistických hesiel a represívnych návrhov riešení.
V spoločnosti narastá nevraživoť a viac a viac rastú preferencie extrémistickým stranám. Na druhej strane, ak sú Rómovia v nejakej oblasti majoritnou spoločnosťou žiadaní a vyhľadávaní, tak je to práve oblasť hudby, spevu a tanca. Avšak aj v tomto prípade ide o stereotypné predstavy. Tieto pozitívne stereotypy možno Rómov ukazujú v lešpom svetle, no stále sú to stereotypy a prispievajú tak k nepresnému a klamlivému obrazu Rómov v spoločnosti. Pozvaní diskutujúci, Rómky a Rómovia, sa pokúsia zhodnotiť obraz a postavenie Rómov v spoločnosti cez perspektívy ich profesionálnych zameraní, vlastných identít a osobných skúseností.  

Diskutujúci:

  • Adriana “Gitana” Dráfiová  - hudobníčka a speváčka, aktívne pôsobí v neziskovej sfére a venuje sa práci s rómskymi deťmi
  • Jozef Šivák  - televízny reportér, zakladateľ internetovej spravodajskej televízie
  • Karolina Cicha - hudobníčka a speváčka, Poľsko 
  • Vladimír Rafael - expert na vzdelávanie, zakladateľ OZ EduRoma
  • Jana Belišová- etnomuzikologička, Ústav hudobnej vedy SAV

Diskusiu moderuje:

  • Tomáš Hrustič - etnológ, Ustav etnológie SAV

Prečítajte si správu z diskusie TU

Dátum a čas: 23. septembra, 15:00 - 16:30
Miesto: Poľský inštitút, Nam. SNP 27, Bratislava