Diskusia Obraz Rómov v súčasnej spoločnosti

V sobotu 23. 9. 2017 Ústav etnológie SAV zorganizoval diskusiu na tému Obraz Rómov v súčasnej spoločnosti, ktorú moderoval Tomáš Hrustič z ÚEt SAV.
Keďže diskusia bola súčasťou hudobného podujatia Bratislava World Music Festival, tak sa na úvod diskusie hostia vyjadrili k témam, ktoré súvisia s hudbou a umením. Etnomuzikologička z Ústavu hudobnej vedy SAV, Jana Belišová, speváčka Andriana "Gitana" Dráfiová a tiež poľská speváčka Karolina Cicha na úvod debatovali, ako vnímajú rómsku hudbu a rozvinuli diskusiu o tom, do akej miery a či vôbec dokážu rómsku hudbu interpretovať nerómski muzikanti.

Diskutujúci sa vyjadrili aj k pozitívnym stereotypom a zdôraznili, že majoritná spoločnosť vníma Rómov ako dobrých muzikantov a v tejto oblasti majú podľa tohto stereotypu predurčené miesto v spoločnosti. Pokiaľ sa však Rômovia pokúšajú presadiť v iných oblastiach, tak ich väčšina majoritnej spoločnosti vníma s predsudkami a ich účasť na spoločenskom dianí je omnoho komplikovanejšia a často poznačená diskrimináciou a nepochopením, čo viacerí diskutujúci podložili aj svojimi skúsenosťami.

Vlado Rafael z OZ eduRoma v diskusii tiež vysvetlil, ako školský systém vplýva na formovanie obrazu Rómov v spoločnosti a taktiež Jozef Šivák porozprával o vplyve médií na to, ako spoločnosť na Slovensku vníma Rómov. Do diskusie sa zapojili aj poslucháči, ktorí taktiež prispeli ku kvalitnej a zaujímavej diskusii. V konečnom dôsledku všetci zúčastnení zhodnotili obraz a postavenie Rómov v spoločnosti z perspektívy ich profesionálnych zameraní, vlastných identít a osobných skúseností.

http://uet.sav.sk/?q=sk/diskusia-obraz-romov-v-sucasnej-spolocnosti

Galéria: 
Nie