Diskusný workshop: sprisahanecké teórie z pohľadu spoločenskovedných disciplín

11.9.2015
Dňa 11.9.2015 sa v rámci projektu VEGA „Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo“ (ÚEt SAV) konal diskusný workshop, ktorého účastníci sa venovali téme sprisahaneckých teórií z pohľadu rôznych spoločenskovedných disciplín (etnológia a sociálna história, sociológia, kognitívna antropológia).
Kľúčové témy diskusie svojimi príspevkami načrtli Zuzana Panczová (Ústav etnológie SAV), Róbert Klobucký (Sociologický ústav SAV) a Vladimír Bahna (Ústav etnológie SAV). Okrem vedeckých pracovníkov prijala pozvanie i Ľubica Stanek z Nadácie otvorenej spoločnosti. Účelom workshopu bolo totiž uvažovanie o možnej transdisciplinárnej spolupráci pri budúcich výskumoch, ale aj o diseminácii ich výsledkov mimo akademického prostredia. 
Galéria: