Dizertačné práce školené na ÚESA SAV, v. v. i.

V spoluprávi  Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave:

Školiteľka: Zuzana Panczová
Téma: Sebaprezentácia ľudí s antivakcinačnými presvedčeniami so zreteľom na sociálne reprezentácie o konšpiračných teoretikoch
Doktorandka: Natália Slivková

Školiteľ: Tomáš Hrusti
Téma: Vplyv elokovaných pracovísk stredných odborných škôl na sociálne začleňovanie, sociálnu mobilitu a zamestnanosť Rómov
Doktorandka: Edita Rigová

Školiteľ: Daniel Škobla
Téma: Pracovné príležitosti a bariéry prístupu na trh práce pre obyvateľov marginalizovaných rómskych skupín v sociálno-antropologickej perspektíve
Doktorandka: Korina Mitrová

V spoluprávi  Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerziti Komenského v Bratislave:

Školiteľka: Ľubica Voľanská
Téma: Starnutie (staroba) s asistenciou – dizajn pre všetkých a moderné technológie ako príležitosť?
Doktorandka: Miroslava Kinczer

 

Nie