Doktorandi

antropológia inštitúcie, staroba
Kontakt

e-mail: julia.holanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

Nové náboženské hnutia
Kontakt

email: tomas.kubisa@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 102;

subkultúry, identita, socializmus, totalitná moc
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6844-0235
e-mail: radoslava.semanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

urbánna etnológia, dobrovoľníctvo, občiansky aktivizmus
Kontakt

ORCID ID: 0000-0003-2831-1911
e-mail: tomas.winkler@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108