Doktorandi

antropológia tetovania, výskum miery akceptácie spoločnosťou na príklade vývoja tetovania
Kontakt

e-mail: lukas.bosnak@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

Nové náboženské hnutia
Kontakt

email: tomas.kubisa@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 102;

Rómovia (romistika), etnické a národnostné menšiny, sociálna inklúzia, vzdelávacie politiky
Kontakt

e-mail: edita.rigova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108