Doktorandská konferencia

Prezentácie projektov
Ústav etnológie SAV, Klemensova 19, Bratislava
Miestnosť: zasadačka v podkroví
utorok 25.6. 2013, 12.30 hod.

 

Program

12.30 – 13.10

Mgr. Natália Blahová (Ústav etnológie SAV): Inštitúcie a ich vplyv na formovanie etnickej identifikácie (na príklade zahraničných Slovákov v Nadlaku, Rumunsko).

Oponenti        

Prof. PhDr. Ján Botik, DrSc.
Mgr. Vendula Wiesnerová
 

13.10 – 13.50

Mgr. Marek Hojsík (Ústav etnológie SAV): Tvorba verejných politík vo vzťahu k Rómom na lokálnej úrovni.

Oponenti

Mgr. Alexander Mušinka, PhD.
Mgr. Magdaléna Kusá
 

13:50 - 14.10

Prestávka

14.10 – 14.50

Mgr. Veronika Macková (Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK): Komunikace seniorů.

Oponenti

Mgr. Ľubica Herzánová, PhD.
Mgr. Lucia Ditmarová

14.50 – 15.30

Mgr. Dita Csütörtökyová (Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK): Identifikačné procesy lokálnej komunity vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu.

Oponenti  

PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Mgr. Katarína Tesárová
 
 

Nie