Doktorandská konferencia - prezentácie projektov dizertačných prác

9.6.2015
Ústav etnológie Vás pozýva na doktorandskú konferenciu - prezentácie projektov dizertačných prác. Konferencia sa uskutoční 9.6.2015 o 13.00 hod v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.

Program

13:00 – 13:45
Mgr. Peter Hrabovský (Katedra etnológie a folkloristiky, UKF Nitra):
Kruhové tance na Šumiaci a ich formy pretrvávania v súčasnosti
školiteľ: Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

13:45 – 14:30
Mgr. Katarína Rabatinová (ÚEt SAV):
Rituálne aktivity spojené so vstupom do dospelosti. Komparácia rituálnych aktivít na základe rodových odlišností
školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.

14:30 – 14:45 prestávka

14:45 – 15:30
Mgr. Ivana Šusterová (ÚEt SAV):
Príbuzenské zväzky a ich vplyv na spoločenské postavenie jedinca v kontexte rodinného a spoločenského života olašských Rómov, na príklade kmotrovstva.
školiteľ: PhDr. Arne Mann, CSc.