Dozorná rada

Predseda dozornej rady

Ing. Marek Radvanský, PhD., Predsedníctvo SAV 

Členovia dozornej rady

doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., Filozofická fakulta UK

JUDr. Juraj Varga, PhD., Úrad SAV

Nie