Druhý seminár pre študentov Syracuse University

18. - 20. 9. 2018
Ústav etnológie a sociálnej antropológie v dňoch 18. až 20. septembra 2018 už po druhýkrát usporiadal seminár Hidden Diversities, ktorý predstavuje súčasť študijného programu Syracuse University s názvom Negotiating Identities.
Študijný program absolvuje 25 študentov magisterského štúdia spolu so sprievodkyňami Juliet Golden a Ullou Klobuszewskou, ktorí na začiatku svojho študijného pobytu navštívia krajiny strednej Európy, do konca decembra 2018 budú pokračovať v štúdiu na Wroclavskej univerzite. V Bratislave ich čakala exkurzia na zrúcaninu hradu Devín ako miesta pamäti s odborným výkladom Gabriely Kiliánovej. Následne spoznávali históriu a súčasnosť mesta Bratislava a jeho rôznorodých obyvateľov v minulosti a prítomnosti.

Na druhý deň kolegyne a kolegovia Ľubica Voľanská, Monika Vrzgulová, Tomáš Hrustič a Adam Wiesner prezentovali rôzne pohľady na (niekedy skrývanú) diverzitu obyvateľstva Slovenska, jej historické korene, skúsenosti získané pri výskume obdobia holokaustu, z výskumu v prostredí rómskej menšiny i LGBTQ hnutia. Popoludní intenzívny program pokračoval diskusiami s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (Elena Gallová Krieglerová – CVEK, Andrea Najvirtová – Človek v ohrození, Zuzana Dolinayová – Kalab, Michaela Pobudová – Mareena a Nina Galanská – Nadácia Milana Šimečku) a Vladimírom Horváthom z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity o problematike, ktorí prezentovali svoje projekty a oblasti, ktorým sa ich organizácie venujú.

Napokon mali študenti v posledný deň príležitosť spoznať v menej formálnom prostredí rovesníkov. O svojich dizertačných prácach sa s nimi rozprávali študenti doktorandského štúdia Tomáš Winkler (Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV) a Michal Uhrín (Katedra etnológie a muzeológie Fif UK) a svoje mikroprojekty v rámci občianskeho aktivizmu im predstavili študentky a študenti Sokratovho inštitútu Marcela Ráczová, Monika Kuhn, Teodor Kuhn a Júlia Kozáková.
 

Galéria: