Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a mesteVRZGULOVÁ, Monika (Ed.), SALNER, Peter. Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste. Bratislava: Marenčin PT, 2020, 256 s., ISBN 978-80-569-0676-7

Dialóg dlhoročných kolegov a priateľov. Monika Vrzgulová kladie zvedavé otázky Petrovi Salnerovi, aby si vzápätí úlohy vymenili.
Spektrum otázok a odpovedí smeruje k tomu, čo vedia alebo si pamätajú o svojich predkoch, cez spomienky na bratislavské, resp. trenčianske prostredie v období detstva a dospievania, študentských rokov, no nechýbajú ani informácie o osobných záujmoch či názoroch, ktoré vyplývajú z ich dlhoročnej vedeckej práce. V dialógu sa postupne vynárajú asociácie, udalosti a súvislosti, ktoré si zdanlivo nepamätali alebo neuvedomovali a v rozhovore vyústia do prekvapivého poznania. V závere publikácie sa Monika Vrzgulová venuje problematike výskumnej metódy oral history na Slovensku.

Kľúčové slová:
oral history, rozhovor, socializmus, etnológia-7

DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906767
http://marencin.sk/980

Galéria: 
Menu?: 
Nie