Edita Rigová, Mgr., MPA

Rómovia (romistika), etnické a národnostné menšiny, sociálna inklúzia, vzdelávacie politiky

e-mail: edita.rigova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: University in Lausanne, IDHEAP, Faculty of Law, Criminal Justice and Public Administration, odbor: Public Administration, Lausanne, 2014, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor: Sociálna práca so zameraním na poradenstvo, 2009

Tituly a vedecké hodnosti: MPA (2014), Mgr. (2009), Bc. (2005)

Komunikačné jazyky: anglický

Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2019

Bibliografia 

Miškolci, J, Kováčová, L. & Rigová, E. (2018). Countering Hate Speech on Facebook: The Case of the Roma Minority in Slovakia. Social Science Computer Review, SAGE, p. 1-19.August 2018. DOI: 10.1177/0894439318791786

Kováčová, L., Miškolci, J. & Rigová, E. (2017). Discuss Without
Hate: Strategies to counter hate speech online, SGI, Bratislava, ISBN: 978-80-972761-1-9.

Horváthová, A., Kováčová, L., Rigová, E. & Miškolci, J. (2016). Mediálne zobrazovanie rómskej menšiny a opatrení zameraných na ich začlenenie na Slovensku. SGI, Bratislava.