Emeritní pracovníci

Nie
odievanie, bývanie, národnostná politika, slavistika, Slováci v zahraničí
socio-ekonomické vzťahy, poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, výtvarný prejav, výtvarný folklorizmus
slovesná folkloristika, rituály smrti, kolektívna pamäť, kolektívna identita, modernizačné a transformačné procesy, dejiny etnológie na Slovensku a v strednej Európe
teória a metodológia etnológie, etnomuzikológia, pieseň, hudobný folklorizmus, identita, Slováci v zahraničí, stereotypy, kolektívna pamäť
Kontakt

e-mail: eva.krekovicova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

romista, náboženstvo a viera Rómov, rodina a spoločenské vzťahy, rodinné obrady a obyčaje, bývanie, demografický vývoj
spoločenské vzťahy a inštitúcie, rodinné vzťahy a výchova, hodnotové orientácie, emigrácia, digitalizácia archívnych dokumentov
Kontakt

e-mail: dusan.ratica@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 113

agrárna kultúra, roľnícka rodina, migrácia za prácou, Slováci, Slováci v zahraničí
všeobecné otázky etnológie, kulinárna kultúra, etnokartografia, Slováci v zahraničí