Emeritní pracovníci

Nie
odievanie, bývanie, národnostná politika, slavistika, Slováci v zahraničí
socio-ekonomické vzťahy, poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, výtvarný prejav, výtvarný folklorizmus
slovesná folkloristika, rituály smrti, kolektívna pamäť, kolektívna identita, modernizačné a transformačné procesy, dejiny etnológie na Slovensku a v strednej Európe
romista, náboženstvo a viera Rómov, rodina a spoločenské vzťahy, rodinné obrady a obyčaje, bývanie, demografický vývoj
agrárna kultúra, roľnícka rodina, migrácia za prácou, Slováci, Slováci v zahraničí
všeobecné otázky etnológie, kulinárna kultúra, etnokartografia, Slováci v zahraničí