E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít


LUTHER, D. (Ed.):  E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií  identít. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-88997-32-1. 192 s.