Errinerungsorte in Österreich und der Slowakei – Analogien und Divergenzen

Medzinárodný projekt

Koordinátor: prof. Hannes Stekl, Universität Wien, Rakúsko, koordinátorka za Slovensko - Dr. E. Mannová, HÚ SAV

Doba riešenia: 2000 – 2003

Spoluriešiteľky z ÚEt SAV a výstupy v roku 2003: E. Krekovičová, G. Kiliánová a R. Stoličná: publikovanie príspevkov v monografii projektu

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: