Ethnology Without Borders

25. - 26. 9. 2017
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK a Ústav etnológie SAV Vás pozývajú na študentskú konferenciu Ethnology without Borders.
Ethnology without Borders je medzinárodná konferencia určená pre študentov etnológie a kultúrnej a sociálnej antropológie krajín V4. Po prvýkrát sa bude konať na Slovensku. Témou konferencie sú minority, migrácia a teoretické, metodologické otázky ich výskumu.

Dátum a čas:  25. 9. 2017 od 9:00
Miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava,  miestnosť G236.

Prílohy: