Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí

VEGA projekt - Ethnicity as a Factor of Polarization of Urban Community in Slovakia in the 20th Century

Meno zodpovedného riešiteľa: Salner Peter, PhDr., CSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Evidenčné číslo projektu: 2/6047/99

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: