Etnická štruktúra, Slovensko, 20. storočie

Číslo projektu: 22/2009

Vedúci projektu: Mojmír Benža, PhDr., PhD.

Zástupkyňa vedúceho: D. Kusendová, doc., RNDr., PhD. (PF UK)

Riešitelia: A. Mann, PhDr., CSc., M. Vrzgulová, PhDr. CSc., J. Majo, Mgr.

Doba riešenia projektu: 01.2009 - 12.2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: