​ETNOFOLK M12 meeting

19.04.-20.04.2012

Plánované priebežné stretnutie predstaviteľov kooperujúcich inštitúcií a riešiteľov medzinárodného projektu spojené s odbornými workshopmi a organizačnými poradami. Na stretnutí boli riešené koncepčné otázky tvorby portálu ETNOFOLK, ktorý bude internetovou prezentáciou archívnych dokumentov o dedičstve ľudovej kultúry štyroch krajín zapojených do projektu. Predmetom rokovania boli tiež otázky tvorby digitálneho obsahu portálu, aplikácie a fungovania Výmenného formátu ETNOFOLK (EEF) a všeobecnej propagačnej stratégie výstupov a cieľov projektu. Podujatia sa zúčastnilo 27 účastníkov a účastníčiek.

Miesto konania: Bratislava

Viac o projekte ETNOFOLK nájdete tu.