Etnofolk - Project and Steering Committee meeting

18.4.2013
V Budapešti sa 18. apríla 2013 uskutočnilo zasadnutie riešiteľov a riešiteliek medzinárodného projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe“ (Etnofolk), ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
Slovenskými projektovými partnermi sú Ústav etnológie SAV v Bratislave a Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici. Zahraničnými partnermi sú etnologické pracoviská českej, maďarskej a slovinskej akadémie vied. Etnológovia štyroch stredoeurópskych krajín pripravujú internetový portál, na ktorom budú sprístupnené archívne grafické, zvukové a audiovizuálne dokumenty o historických podobách ľudovej kultúry, ale aj informácie o súčasných formách regionálnej kultúr.
Projekt je zameraný širšie ako samotná webová stránka, ktorá sa tvorí na adrese www.etnofolk.eu. Skúmajú sa inovatívne nástroje na ochranu, sprístupnenie, interpretáciu a využitie existujúcich prameňov o dedičstve ľudovej kultúry, na propagáciu tohto kultúrneho bohatstva a zlepšenie možností jeho využívania širokou verejnosťou.

Podujatia sa za Ústav etnológie zúčastnili Dušan Ratica, Magdaléna Slavkovská a Daniel Luther. Na zasadnutí partneri informovali o stave prác na projekte, prerokovali aktuálne technické požiadavky na prepojenie archívnych serverov, ako aj metodologické problémy, ktoré súvisia s realizáciou jednotlivých úloh. Zaujímavú diskusiu vyvolal zámer spájať informácie o historických podobách tradičnej kultúry s jej súčasnými živými prejavmi. Parneri dospeli k dohode o ďalšom postupe prác, aby mohol byť projekt v budúcom roku úspešne ukončený.       
Viac o projekte Etnofolk nájdete tu.

Galéria: