Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia / Folklór a sociálna komunikácia

1.6.-3.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 40 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Organizačná príprava: G. Kiliánová, E. Krekovičová