Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy

5.–7. 11. 2001

Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizoval Ústav etnológie SAV pri príležitosti 55. výročia svojho založenia v spolupráci s viacerými inštitúciami a Predsedníctvom SAV. Podujatia sa zúčastnili všetci pracovníci ústavu, etnológovia zo slovenských vedeckých pracovísk a múzeí a hostia zo zahraničia (Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko) – spolu 80 účastníkov.

Miesto konania: Topoľčianky – Zámok

Organizačná a koncepčná príprava podujatia: G. Kiliánová, R. Stoličná

Organizačný výbor: I. Bumová, Z. Búriková, T. Bužeková, Ľ. Herzánová.