Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking

Nositeľ projektu: ÚEt SAV

Meno zodpovednej riešiteľky: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0041/08

Dátum začiatku/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: