Etnológia: Odborový rubrikátor


BENŽA, Mojmír: Etnológia: Odborový rubrikátor. Bratislava 2005. (Nákladom autora.) ISBN 80-969322-9-2, 87 s.