Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV

Číslo projektu: 10/2004

Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.

Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Riešiteľka: Ingrid Kostovská, PhDr.

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 12. 2006

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: