Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

Medzinárodný projekt - je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk

Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko

Náplň projektu: Terénne etnologické výskumy Slovákov v Maďarsku

Výstupy v roku 2004: E. Krekovičová realizovala terénne výskumy v obci Šámšon, jún 2004; V rámci projektu slovenská strana pracovala na príprave zborníka a spoluvydavateľstve zborníka; Spoluautormi zborníka boli viacerí pracovníci ÚEt SAV a iných pracovísk na Slovensku: oponovanie zborníka (G. Kiliánová), spolueditorstvo a jazyková úprava textov zborníka (E. Krekovičová). Zborník bol v roku 2004 pripravený a zadaný do tlače.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2004
Typ projektu: