Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

Medzinárodný projekt - je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk

Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav etnológie SAV Bratislava, SR; Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko 

Doba riešenia: 2002 – 2005, predĺžená na 2006–  2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: