​European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program

Nositeľ projektu: Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri

Koordinátorka za slovenskú stranu: G. Kiliánová z ÚEt SAV

Spoluriešiteľské organizácie: Università Ca’ Foscari – Venezia, Taliansko; University of 
Athens, Grécko; Universität Bielefeld, Nemecko; SAV Bratislava, SR (HÚ a ÚEt); 
Rijksuniversiteit Groningen, Holandsko;Universidade de Lisboa, Portugalsko; University 
College London, GB; Ecole Normale Supérieure de Paris, Francúzsko; Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Španielsko; Södertörns Högskola, Stockholm, Švédsko; 

Evidenčné číslo projektu: MEST-CT-2004-007066 

Doba riešenia: 2005–2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: