European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. 51-98-9333-00/2001. Projekt je výmenou doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.

Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

Doba riešenia: 2002 - 2005 

Výstupy v roku 2002: riaditeľka pracoviska a autorka slovenskej časti projektu G. Kiliánová – účasť na úvodnom seminári pre štipendistov Európskeho doktorátu na šk. r. 2002/2003; Universität Bielefeld, 31.1.-2.2.2002; interná doktorandka ÚEt SAV A. Šalingová získala a absolvovala štipendium Európskeho doktorátu na Universität Bielefeld; interná doktorandka ÚEt SAV Z. Búriková získala a nastúpila na štipendium Európskeho doktorátu na University College London.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: