European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean. Building on the Past

7. rámcový program, Programme „Marie Curie Initial Training Networks“, Call ID FP7-PeopleINT-2008 

Číslo návrhu: 234988 

Stav schvaľovania: Návrh bol v roku 2008 zamietnutý 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: