European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. HPMT-CT-2001-00225. Projekt je určený na výmenu doktoradov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.

Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

Pridelené prostriedky na riešenie úloh MVTS projektu za rok 2004: 90.000,- Sk

Výstupy projektu v roku 2004: V rámci projektu študijné pobyty v ÚEt SAV: Gerlind Rüve, 8 mesiacov, Veronika Wöhrer 8 mesiacov, Wouter Gilbert Dumont 10 mesiacov (šk. rok 2003/2004); Jan Schrastetter 10 mesiacov (šk. rok 2004/2005). Účasť na záverečnom seminári štipendistov v roku 2003/2004, Reiksuniversitaet Groningen, Holandsko, 18.–20. 6. 2004, finančné zabezpečenie Európska komisia (G. Kiliánová). 
Účasť na otváracom seminári štipendistov v roku 2004/2005, Universidad Pablo de Olivieda, Sevilla, Španielsko, 16–19. 9. 2004, finančné zabezpečenie Európska komisia (G. Kiliánová). Z ÚEt SAV získala štipendium v rámci ED N. Veselská, študijný pobyt na Univerzite v Bielefelde, Nemecko (šk. rok 2003/2004), M. Ferencová: študijný pobyt na Univerzite v Groehningene, Holandsko (4 mesiace, šk. rok 2004/2005).

Doba riešenia: 2002–2005

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: