Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy

16. - 17.6.2014
Konferencia Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy sa uskutočnila 16. a 17. júna 2014 na Ústave etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou asociáciou slovenských antropológov a Centrom kognitívnej antropológie FSEV UK.
 

Na konferencii prezentovali doktorandi a doktorandky, ale aj študenti magisterského štúdia tak zo Slovenska, ako aj z Českej republiky. Odzneli príspevky, v ktorých sa prezentujúci vyrovnávali s metodologickými problémami uchopenia teórie v empirickom výskume a s praktickými metodickými problémami, napríklad etikou výskumu či komunikovaním zámerov a priebehu projektu respondentom a zadávateľom.

Prezentované príspevky zdôrazňovali nevyhnutnosť interdisciplinarity v sociálnych vedách, ktorá je nutná kvôli komplexnému vysvetleniu skúmaného problému.
Diváci a prezentujúci v rámci jednotlivých panelov aktívne diskutovali, pričom prítomnosť zástupcov viacerých vedných odborov prispela k rôznorodej diskusii a diferencovaným pohľadom na skúmané problémy. Konferenciu moderovali Mgr. Marek Mikuš, MSc PhD. (FSEV UK) a Mgr. Táňa Grauzelová (Úet SAV).
Autorka: Táňa Grauzelová

Program konferencie nájdete nižšie.

Konferencia je podporená grantom Nadácie Tatra Banky „Vedieť viac“.

Galéria: