Expertné stretnutie: Podunajský Kompas ako nástroj ekonomickej integrácie migrantov na Slovensku

14. novembra 2018 sa v Bratislave konalo expertné stretnutie s názvom “PODUNAJSKÝ KOMPAS ako nástroj ekonomickej integrácie migrantov na Slovensku”. Organizátor podujatia, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV pozval predstaviteľov verejného aj súkromného sektora prediskutovať súčasnú infraštruktúru poskytovania informácií migrantom a spoločne hľadať možnosti jej zefektívnenia aj pomocou použitia nástroja Podunajský kompas.
Spolupracovníci Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Sandra Katrincová, Galya Toteva Terzieva, Boris Divínsky a riaditeľka ústavu Tatiana Zachar Podolinská spolu so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zahraničia, predstaviteľom Cudzineckej polície SR, prezidentkou Asociácie Informačných Centier Slovenska, pracovníčkou Úradu práce Nitra, projektovou manažérkou EURAXESS Slovakia (SAIA) a zástupkyňami spoločností Trexima a Slovakia Invest predniesli svoje skúsenosti a doterajšie riešenia podávania informácií v jednotlivých sektoroch.

Mnohí účastníci vyjadrili názor, že podávanie spoľahlivých komplexných informácií je potrebné riešiť v dlhodobou meradle a systémovo, keďže častým problémom je zánik dobrých projektov/webstránok/nástrojov ihneď po skončení primárneho financovania. Diskutujúci zvažovali výhody a nevýhody udržania projektu Podunajský Kompas pod záštitou verejnej správy alebo formou nového projektového financovania.

Informačná platforma Podunajský Kompas obsahuje komplexné informácie týkajúce sa príchodu a pobytu migrantov, popisuje možnosti práce a podnikania, vzdelávania, zdravia a každodenného života na Slovensku aj v ďalších krajinách podunajského regiónu. Projekt je súčasťou projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020, financovaný fondami Európskej Únie ERDF a IPA.

Sandra Katrincová, Tematická expertka v projekte DRIM
 

 

Galéria: 
Nie