Folk Knowledge: Models and Concepts

26.-28.3. 2013

Medzinárodná konferencia k projektu VEGA Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky organizovaná Ústavom etnológie SAV. Úvodné prednášky k podujatiu uviedli prof. Anthony Good (Folk Knowledge and the Law), prof. John Eade (Contested Knowledges: The Politics of Pilgrimage in a Changing Europe) a Dr. William (Lee) W. McCorkle (From Compulsion to Script: The Evolution of Ritual and the Rise of Religions). 

Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Koncepcia podujatia: T. Bužeková, M. Hlinčíková, D. Jerotijević a Soňa G. Lutherová

Organizačný tím: N. Blahová, T. Bužeková, L. Ditmarová, M. Hlinčíková, D. Jerotijević, Soňa G. Lutherová, M. Kusá, K. Tesárová a V. Wiesnerová

Galéria: