Folkcool

23.10. 2012

Spoločensko-zábavný večer pri príležitosti aktuálneho čísla Slovenského Národopisu (SN 3/2012), venovaného rôznym formám ľudového divadla. Vedecké články zo Slovenského národopisu "ožili" v živých ukážkach javov ako ľudové bábkové divadlo, betlehemské pochôdzky, ľudoví rozprávači, hra o sv. Dorote, ale napríklad aj veršované vyvolávanie z moravskej Jízdy králů. Podujatie prinieslo unikátne spojenie vedy so zábavou v sídle SĽUK-u v Rusovciach. Súčasťou večera bol aj predaj odbornej literatúry. Spoločensko zábavný večer zorganizoval Slovenský ľudový a umelecký kolektív v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. 

Miesto konania: Rusovce, Bratislava

 

Galéria: