Folklór a folkloristika vo svete postmoderny


Folklór a folkloristika vo svete postmoderny: XV. Medzinárodný zjazd slavistov Minsk 2013. Editorka: Zuzana Profantová. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013. 139 s. ISBN 978-80-88997-51-1.
 

Cieľom publikácie je vyjadriť sa k situácii v období postmoderny v slovanských krajinách, ktorá začala v 30. rokoch 20. storočia. Venuje pozornosť otázke, čo je dnes folklór, ako ho môžeme definovať, čo a ktoré žánre považujeme za „klasický folklór“ a čo je tzv. postfolklór. Zborník chce vzbudiť diskusiu o aktuálnych otázkach neďalekej minulosti a súčasnosti v našej disciplíne. 
Menu?: 
Nie