Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie


KREKOVIČOVÁ a kol.: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie.  Bratislava : SAP 2005. ISBN 80-89104-84-3, 142 s. (vyšlo v r.2006).